Gabriela Janiszewska Translite

Nazywam się Gabriela Janiszewska (moje nazwisko panieńskie to Galińska), a moją pasją są tłumaczenia, dzięki którym codziennie mogę uczyć się nowych rzeczy o świecie. Moją podstawową zasadą w pracy jest rzetelność – zawsze staram się, aby moje tłumaczenia były wykonane staranniezgodnie z wymaganiami zleceniodawcy. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie szybkośćprecyzja komunikacji również nie są bez znaczenia, dlatego dbam o punktualne odsyłanie zamówionych tłumaczeń oraz ich spójność terminologiczną. Spójność terminologiczna to nie tylko konsekwentne stosowanie terminów w obrębie danego tekstu, lecz także wykorzystywanie glosariuszy, wcześniej przetłumaczonych dokumentów i baz tłumaczeniowych dostarczonych przez klienta. Od 1 lutego 2012 r. sprawdzam swoje umiejętności, samodzielnie prowadząc działalność gospodarczą.

Moje wykształcenie:

  • studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja pisemna, język angielski i niemiecki), ukończone z wyróżnieniem. Pracę magisterską pt. „Tłumaczenie polskiej terminologii z zakresu administracji publicznej z perspektywy teorii skoposu” napisałam i obroniłam pod kierunkiem dr Anny Jopek-Bosiackiej, specjalistki w zakresie tłumaczeń prawniczych.
  • międzywydziałowe studia podyplomowePrawo, ekonomia i zarządzanie w działalności gospodarczej” organizowane wspólnie przez Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone z wynikiem bardzo dobrym.
  • studia licencjackie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego ukończone z wynikiem bardzo dobrym. Pracę licencjacką pt. „Tłumaczenie gier słownych w komedii telewizyjnej Seks w wielkim mieście” napisałam i obroniłam pod kierunkiem dr Agnieszki Szarkowskiej, specjalistki od audiodeskrypcji.

Szkolenia

  • Umowy cywilnoprawne w języku angielskim i polskim – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, 8 godzin).

Doświadczenie

  • Współpracuję z takimi biurami tłumaczeń jak MAart, GET IT, SDL Poland, Skrivanek, KMC Global, Translated.net, a także wykonuję tłumaczenia dla instytucji publicznych (Milanowskie Centrum Kultury) i firm.
  • Tłumaczę teksty o tematyce medycznej, unijnej, ogólnobiznesowej, a także zajmuję się lokalizacją gier i oprogramowania.
  • W dziedzinie tłumaczeń medycznych dotychczas tłumaczyłam m.in. formularze świadomej zgody (Informed Consent Form, ICF), uaktualnienia charakterystyk produktów leczniczych (CHPL, ang. Summary of Product Characteristics, SmPC), materiały szkoleniowe dla ratowników medycznych, instrukcje obsługi respiratora, analizatora krwi, testów diagnostycznych, urządzenia do elektronicznego obrazowania portalowego (electronic portal imaging device), systemu do planowania terapii protonowej, przeglądarki obrazów diagnostycznych, a także prezentacje dotyczące wyrobów medycznych (opatrunków, ostrzy do skalpeli, obłożeń pola operacyjnego itp.), artykuły do czasopism branżowych oraz materiały na strony internetowe dotyczące rozwiązań z dziedziny obrazowania metodą rezonansu magnetycznego i monitorowania pacjenta (monitory, pulsoksymetry, systemy telemetryczne, sieci HIS). Łącznie przetłumaczyłam około 186 tys. wyrazów.
  • Zajmowałam się zarówno weryfikacją (ok. 4000 stron zweryfikowanych dokumentów), jak i tłumaczeniami (ok. 160 stron rozliczeniowych po 1500 znaków ze spacjami) tekstów o tematyce unijnej. Były to m.in. komunikaty dla posłów Parlamentu Europejskiego, materiały na strony internetowe (np. Komisji Europejskiej), projekty aktów ustawodawczych, poprawki do aktów ustawodawczych, opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego itp.
  • Uczestniczyłam w projekcie lokalizowania jednej z najpopularniejszych gier MMORPG na świecie Aion: The Tower of Eternity, w trakcie którego zajmowałam się tłumaczeniem m.in. nazw przedmiotów, postaci, umiejętności, list dialogowych i elementów interfejsu, a także… graniem w tę grę (oczywiście wyłącznie po to, aby lepiej zrozumieć świat gry :-)). Łącznie w trakcie tego projektu przetłumaczyłam około 201 tys. słów. Ponadto tłumaczyłam na angielski oprogramowanie do monitorowania użytkowania komputera.
  • Tłumaczyłam również kilka tekstów typowo technicznych np. instrukcje obsługi urządzeń do lokalizowania defektów kabli, opis linii do chłodzenia czekolady oraz różne teksty ogólnobiznesowe, takie jak prezentacje dotyczące wyników firmy, biuletyny firmowe, dokumentację o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi itp.

 Referencje

Przykładowe tłumaczenia:

Ze względu na wiążące mnie umowy dotyczące zachowania poufności mogę pochwalić się tutaj tylko dwoma tłumaczeniami filmów wykonanymi przeze mnie w ramach wolontariatu:

(tłumaczenie: Gabriela Galińska, weryfikacja: Kinga Skorupska)

(tłumaczenie: Gabriela Galińska, weryfikacja: Monika Sulima).